Styret

Styret består av:

Leder: Carl-Otto Evensen

Nestleder: Henrik Østeby

Sekretær: Jon Arnold Hagbartsen

Styremedlem: Anne Wike

Styremedlem: Maria Fransson

Varamedlem: Tom-Erik Valsø