Innkalling til digitalt årsmøte

Årsmøte 2020 avholdes digitalt i Microsoft Teams.

Deltagelse krever påmelding i forkant. Se informasjon i vedlegget.

For de som får problemer med påmelding i Isonen kan dere alternativt sende en mail til henrik.osteby@opt.no for påmelding.

Velkommen

Innkalling til digitalt årsmøte