Styret

Styret består av:

Leder: Henrik Østeby

Nestleder: Irene Lundby

Styremedlem: Jon Arnold Hagbartsen

Styremedlem: Anne Wike

Styremedlem: Helen Daleng

Styremedlem: Tom-Erik Valsø

Styremedlem: Elisa Storchi

Varamedlem: Hans-Geir Aaslie